สำเนาข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มติชน
วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2543
Best View with Internet Explorer (IE4, IE5)
 

ทีมงาน come.to/assump และเพื่อน ๆ ขอแสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: ก่อนอ่านโปรดอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ของฉบับวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2543 ของทั้งสามสำนักข่าวอันประกอบด้วย ข่าวสด เดลินิวส์ และมติชน ก่อน

หากข้อความที่ทางหนังสือพิมพ์ได้กล่าวมาในข้างต้นเป็นความจริง พวกผมขอแสดงความคิดเห็นดังนี้

1) ตามข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด การที่ท่านผู้จัดการบริษัทสถาปนิกผู้รับผิดชอบงานรื้อถอนกล่าวว่า "การดำเนินงานในระยะแรกเป็นไปด้วยดี แต่พักหลังเริ่มมีปัญหาแค่วัตถุชิ้นเดียว ทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่านี้คือคำสั่งสอนของศาสตราจารย์ ฮีแลร์" พวกผมมีความเห็นพ้องและต่างกับท่านเล็กน้อย คือ สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าคือคำสอนของบราเดอร์ฮีแลร์จริง แต่รูปปั้นนี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุชิ้นเดียว แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งทางศิลปะ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญของชาวอัสสัมชัญมาหลายสิบรุ่น ตัวพวกผมเองเห็นคุณค่าที่เป็นงานของท่านศิลป์ พีระศรี แต่พวกผมเห็นคุณค่าทางจิตใจของชาวอัสสัมชัญมากกว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่คนนอกโจมตีการกระทำของโรงเรียนของเรา ทางพวกผมเองใส่ใจ แต่ไม่มากนักพวกผมใส่ใจในความรู้สึกของพวกเราอัสสัมชัญมากกว่าบุคคลภายนอก เพราะพวกผมถือว่าชาวอัสสัมชัญมีส่วนในการเป็นเจ้าของรูปปั้นรูปนี้ มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด

2) ตามข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่ท่านอธิการกลา่วว่าท่านเป็นครูในโรงเรียนมาหลายปี พวกผมคาดว่าเป็นจริงถ้าพวกเราคนหนึ่งจำไม่ผิดเขาเคยเห็นภาพของท่านในหนังสืออุโฆษสารฉบับเมื่อ 26 ปีที่แล้วส่วนที่ว่าเป็นศิษย์เก่าของอัสสัมชัญนั้น ทางพวกผมไม่พบข้อมูล แต่เป็นไปได้ว่าเมื่อก่อนท่านไม่ได้ใช้ชื่อดังปัจจุบันอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อในภายหลัง เพราะจากหนังสือทำเนียบอัสสัมชนิก สามารถสืบค้นเรียงตามชื่อหรือเรียงตามเลขประจำตัวเท่านั้น ไม่สามารถเรียงตามชื่อสกุลได้

3) ตามข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ที่ท่านอธิการกล่าวว่า "แต่เดิมตนไม่รู้ว่าเป็นผลงานของ ศ.ศิลป์ แต่เมื่อรู้แล้วจึงกำชับให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและใช้มืออาชีพในการดำเนินการ จึงไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด" พวกผมอ่านแล้วรู้สึกขัด ๆ ความรู้สึกเล็กน้อยคือ แทนที่ท่านจะมองเห็นความสำคัญในความรู้สึกของชาวอัสสัมชัญเรา แต่ท่านกลับให้ความสำคัญต่อบุคคลภายนอก (คือผู้ที่เป็นนักศิลปะ นัยว่าเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะชิ้นนี้) มากยิ่งกว่า ทั้งนี้ความคิดเห็นของพวกผมทั้งสามข้อข้างต้นอาจจะผิด เนื่องจากเป็นไปได้ว่าข่าวที่ลงมาในหน้าหนังสือพิมพ์นั้น อาจเป็นเพียงถ้อยคำบางส่วนเท่านั้น หรืออาจจะมีข้อมูลข่าวที่ไม่ถูกต้อง

4) ขอให้ท่านที่เกี่ยวข้องทราบว่า การที่พวกผมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นตลอดมาร่วมเดือนกว่าที่ผ่านมาทั้งทางหนังสือพิมพ์ หน้าเว็ปไซด์ต่าง ๆ และในกระดานสนทนา http://acboard.hypermart.net นั้น เป็นเพราะพวกเรามีความรักและหวงแหนในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนเรา พวกเรามีจุดประสุงค์เช่นเดียวกันคือต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรารักอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหาย

5) สิ่งที่ทางโรงเรียนทำผิดพลาดและก่อให้เกิดกระแสต่อต้านตามมามากมายคือ การที่ไม่มีการแจกแจงรายละเอียด กำหนดการ ขั้นตอน วิธีการที่จะทำการรื้อถอนให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้รับทราบ หากมีการชี้แจงให้พวกเราได้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมไม่มากเท่านี้ อีกทั้งภายหลังเมื่อเกิดปัญหาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากตามมา กลับไม่มีการออกมาแสดงข้อเท็จจริงจากท่านผู้ที่เกี่ยวข้องทันที สิ่งที่ทำกลับเป็นการปิดข่าวสาร ทำให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสับสนเป็นอันมาก

6) นอกจากนี้ยังมีคำถามอีกข้อหนึ่งที่ยังค้างคาอยู่คือ ก่อนหน้าที่จะมีการรื้อถอน ทางหน่วยงานของกรมศิลป์ ได้แสดงความจำนงในการที่จะเป็นผู้จัดการนำรูปปั้น ฯ ลงมาและหากเป็นจริง (หรือไม่มีการเสนอตัวของหน่วยงานของกรมศิลป์เข้ามาก็ตาม) ทำไมทางผู้บริหารโรงเรียนถึงไม่ให้ทางกรมศิลป์เข้ามาช่วยดูแลดำเนินการ

Count since 17 Sep 2000 (This page only):