>>> ภาพแผ่นพับงานฉลองอัสสัมชัญ 100 ปี <<<

ภายในแผ่นพับแสดงแผนผังอาคารเรียนในขณะนั้น

ทั้งทางแผนกประถมและมัธยมศึกษา

และปี พ.ศ. ที่เปิดใช้งานตึกต่าง ๆ

สาส์นจาก ภ. วิริยะ ฉันทวโรดม (บราเดอร์หลุยส์) อธิการเจ้าคณะ

เนื้อร้องเพลงศรีศตวรรษอัสสัมชัญ (เพลงอัสสัมชัญ 100 ปี)

Click on images to see Enlarged Size

ณ วันนี้เวลาผ่านไป 15 ปี ตึกเก่าแก่ของเราก็หายไปอีกตึกหนึ่ง
ตึกสุวรรณสมโภช.
assump@come.to 3 Sep 2000