ฉลอง 100 ปีชาตกาลภราดาอามาเดโอ (บราเดอร์ปุ้ม)

|First|Previous|Next |Last|

 

เนื่องด้วยในวันพระคริสตสมภพปี 2004 นี้ เป็นวันสำคัญของเราชาวอัสสัมชัญอีกวันหนึ่ง คือเป็นวันครบรอบวันเกิดครบรอบ 100 ปี ของท่านภราดาวิคตอรีอาโน ปาลาซีออส (ภราดาอามาเดโอ) หรือในชื่อที่นักเรียนอัสสัมชัญในอดีตเรียกท่านว่า บราเดอร์ปุ้ม

 

ท่านเป็นชาวสเปนมาแต่กำเนิด แต่ท่านได้อุทิศชีวิตของท่าน เพื่อการอบรมสั่งสอนทั้งความรู้และศีลธรรมให้แก่เรานักเรียนอัสสัมชัญ อีกทั้งนักเรียนเซนต์คาเบรียล รวมกันถึง 53 ปี จนในวาระสุดท้ายของท่าน ท่านได้ถึงแก่กรรมในขณะที่ท่านเป็นภราดาที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก

ท่านได้นำความเจริญมาสู่โรงเรียนของเราเป็นอันมากทั้งในด้านวิชาความรู้ ด้านกีฬา และการละคร ข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสในวันสำคัญนี้ นำเสนอประวัติของบราเดอร์ปุ้มให้นักเรียนปัจจุบันได้ศึกษา และให้ศิษย์เก่าได้ระลึกถึงคุณความดีที่บราเดอร์ผู้เป็นที่รักได้ประกอบไว้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญ

โดยประวัติของท่านที่ได้นำเสนอนี้ ได้จากการคัดลอกสำเนาจากเอกสารแจกในงานศพของท่านภราดาอามาเดโอในปี ค.ศ. 1979 จัดพิมพ์โดยภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ

เว็บมาสเตอร์

อัสสัมดอตเน็ต

21 ธ.ค. 2004

 

|First|Previous|Next |Last|

คัดลอกจากหนังสือแจกงานศพภราดาอามาเดโอ ม.ค. 1979

จัดพิมพ์โดยภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย